Montana Rail Road
Conventional System
Railroad
Usage Frequency AAR Ch
  159.81000 AAR 2
  159.93000 AAR 3
  160.05000 AAR 4
  160.18500 AAR 5
  160.20000 AAR 6
  160.21500 AAR 7
  160.23000 AAR 8
BNSF 160.24500 AAR 9
BNSF 160.26000 AAR 10
Montana Rail Link 160.27500 AAR 11
BNSF/Union Pacific 160.29000 AAR 12
BNSF 160.30500 AAR 13
BNSF/Rarus Railway 160.32000 AAR 14
Montana Rail Link 160.33500 AAR 15
Montana Rail Link 160.35000 AAR 16
  160.36500 AAR 17
Montana Rail Link/Rarus Railway 160.38000 AAR 18
Montana Rail Link 160.39500 AAR 19
BNSF 160.41000 AAR 20
BNSF 160.42500 AAR 21
Montana Rail Link 160.44000 AAR 22
  160.45500 AAR 23
  160.47000 AAR 24
BNSF 160.48500 AAR 25
BNSF 160.50000 AAR 26
Union Pacific 160.51500 AAR 27
BNSF 160.53000 AAR 28
BNSF 160.54500 AAR 29
  160.56000 AAR 30
Montana Rail Link 160.57500 AAR 31
BNSF/Montana Rail Link 160.59000 AAR 32
Union Pacific 160.60500 AAR 33
BNSF 160.62000 AAR 34
  160.63500 AAR 35
BNSF 160.65000 AAR 36
BNSF 160.66500 AAR 37
  160.68000 AAR 38
  160.69500 AAR 39
BNSF/Montana Rail Link 160.71000 AAR 40
Montana Rail Link 160.72500 AAR 41
  160.74000 AAR 42
  160.75500 AAR 43
BNSF/Montana Rail Link 160.77000 AAR 44
Mission Mountain Rail 160.78500 AAR 45
Central Montana Rail 160.80000 AAR 46
Montana Rail Link 160.81500 AAR 47
Montana Rail Link 160.83000 AAR 48
BNSF/Yellowstone Valley RR 160.84500 AAR 49
BNSF 160.86000 AAR 50
  160.87500 AAR 51
BNSF 160.89000 AAR 52
Montana Rail Link 160.90500 AAR 53
BNSF 160.92000 AAR 54
BNSF 160.93500 AAR 55
Montana Rail Link 160.95000 AAR 56
BNSF 160.96500 AAR 57
BNSF 160.98000 AAR 58
BNSF 160.99500 AAR 59
BNSF/Montana Rail Link 161.01000 AAR 60
  161.02500 AAR 61
BNSF 161.04000 AAR 62
Montana Rail Link 161.05500 AAR 63
BNSF 161.07000 AAR 64
  161.08500 AAR 65
BNSF/Central Montana Rail 161.10000 AAR 66
  161.11500 AAR 67
BNSF 161.13000 AAR 68
Mission Mountain Rail 161.14500 AAR 69
BNSF/Montana Rail Link 161.16000 AAR 70
  161.17500 AAR 71
  161.19000 AAR 72
BNSF 161.20500 AAR 73
  161.22000 AAR 74
  161.23500 AAR 75
BNSF/Montana Rail Link 161.25000 AAR 76
  161.26500 AAR 77
BNSF/Montana Rail Link 161.28000 AAR 78
  161.29500 AAR 79
BNSF 161.31000 AAR 80
  161.32500 AAR 81
Montana Rail Link 161.34000 AAR 82
Montana Rail Link 161.35500 AAR 83
BNSF/Montana Rail Link 161.37000 AAR 84
BNSF/Montana Rail Link 161.38500 AAR 85
BNSF/Montana Rail Link 161.40000 AAR 86
BNSF 161.41500 AAR 87
Montana Rail Link 161.43000 AAR 88
BNSF 161.44500 AAR 89
Montana Rail Link 161.46000 AAR 90
  161.47500 AAR 91
BNSF/Montana Rail Link 161.49000 AAR 92
BNSF 161.50500 AAR 93
  161.52000 AAR 94
  161.53500 AAR 95
BNSF 161.55000 AAR 96
BNSF 161.56500 AAR 97
  161.61000 AAR 98
Other Railroad Frequencies Frequency Mode
ATCS BCP (BNSF) 936.88750 Data
ATCS BCP (CSX) 935.93750 Data
ATCS BCP (NS) 936.93750 Data
ATCS BCP (Shared) 935.98750 Data
ATCS BCP (Union Pacific) 935.88750 Data
ATCS BCP (Union Pacific) 936.98750 Data
ATCS MCP (BNSF) 897.88750 Data
ATCS MCP (CSX) 896.93750 Data
ATCS MCP (NS) 897.93750 Data
ATCS MCP (Shared) 896.98750 Data
ATCS MCP (Union Pacific) 896.88750 Data
ATCS MCP (Union Pacific) 897.98750 Data
BNSF 31.00000  
BNSF 44.58000  
BNSF 452.42500  
BNSF 452.47500  
BNSF 452.77500  
BNSF 452.90000 NXDN
BNSF 452.91250 Data
BNSF 457.37500  
BNSF 457.42500  
BNSF 457.47500  
BNSF 462.47500  
BNSF (Rail car tracking) 902.25000 Data
BNSF (Rail car tracking) 903.75000 Data
BNSF (Rail car tracking) 910.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 911.50000 Data
BNSF (Rail car tracking) 912.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 913.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 915.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 916.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 917.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 918.50000 Data
BNSF (Rail car tracking) 920.00000 Data
BNSF (Rail car tracking) 921.50000 Data
End of Train (Paired) 457.93750 Data
End of Train NS (Telemetry) 161.11500 Data
Federal Railroad Administration 171.23750  
Federal Railroad Administration 171.65000  
Federal Railroad Administration 172.20000  
Federal Railroad Administration 172.30000  
Federal Railroad Administration 172.82500  
Federal Railroad Administration 173.05000  
Federal Railroad Administration 173.15000  
Federal Railroad Administration 173.63750  
Federal Railroad Administration 173.91250  
Front of Train (Paired) 452.93750 Data
Mission Mountain Railroad 457.32500  
Montana Rail Link  452.82500 Data
Montana Rail Link  452.92500 Data
Montana Rail Link  452.93750  
Montana Rail Link  452.95000 Data
Montana Rail Link  452.96250 Data
Montana Rail Link  457.82500 Data
Montana Rail Link  457.92500 Data
Montana Rail Link  457.93750  
Montana Rail Link  457.95000 Data
Montana Rail Link  457.96250 Data
Montana Rail Link  462.47500  
Montana Rail Link (AEI) 911.50000 Data
Montana Rail Link  957.80000 MW
Remote Control 452.91250 Data
Remote Control 452.92500 Data
Remote Control 452.93750 Data
Remote Control 452.95000 Data
Remote Control 452.96250 Data
Union Pacific Crews 44.58000  
Copyright ScanMontana.com
12/19/2019