Kootenai National Forest
Radio Layout (2018)
Most repeaters have multiple Tx Tone inputs.
Group 1 - North End (Ksanka) Dist 1/3    
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Ksanka 171.26250 CSQ
Ch 2 Network 168.77500 103.5 PL
Ch 3 NE TAC 1 171.47500 103.5 PL
Ch 4 NE TAC 2 167.11250 103.5 PL
Ch 5 NE TAC 3 171.47500 114.8 PL
Ch 6 NE TAC 4 167.11250 114.8 PL
Ch 7 Pinkham 171.26250 CSQ
Ch 8 Webb 171.26250 CSQ
Ch 9 Calx 172.25000 CSQ
Ch 10 Marston 171.26250 CSQ
Ch 11 A/G 52E 168.38750 CSQ
Ch 12 BLUEKAS 171.26250 CSQ
Ch 13 Eureka VFD 154.20500 CSQ
Ch 14 RED 154.07000 CSQ
Ch 15 Logger 151.92500 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 2 - State/DNRC
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Calx 172.25000 CSQ
Ch 2 Allen Libby 172.25000 CSQ
Ch 3 Cougar 171.38750 CSQ
Ch 4 Marston 171.26250 CSQ
Ch 5 DNRC Calx 151.26500 CSQ
Ch 6 DNRC LU 151.26500 CSQ
Ch 7 Stillwater 151.25000 CSQ
Ch 8 DNRC KU 151.17500 CSQ
Ch 9 Pats Knob 151.19000 CSQ
Ch 10 Richard Peak 151.19000 CSQ
Ch 11 DNRC PU 151.19000 CSQ
Ch 12 YELLOW 151.22000 CSQ
Ch 13 ORANGE 151.40000 CSQ
Ch 14 RED 154.07000 CSQ
Ch 15 MIDCGRN 171.47500 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 3 - Air Ops East Zone
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Libby 172.25000 CSQ
Ch 2 Ksanka 171.26250 CSQ
Ch 3 Deck 163.71250 CSQ
Ch 4 BluLibby 172.25000 CSQ
Ch 5 BluSan 171.26250 CSQ
Ch 6 Calx 172.25000 CSQ
Ch 7 Allen Libby 172.25000 CSQ
Ch 8 Webb 171.26250 CSQ
Ch 9 Pinkham 171.26250 CSQ
Ch 10 Marston 171.26250 CSQ
Ch 11 A/G 52 E 168.38750 CSQ
Ch 12 A/G 28 W 166.90000 CSQ
Ch 13 FNF Direct 173.11250 CSQ
Ch 14 FNF Ash 173.11250 CSQ
Ch 15 FNF Wern 173.11250 CSQ
Ch 16 Air Guard 168.62500 CSQ
Group 4 - Three Rivers RD/D4
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 West 171.38750 CSQ
Ch 2 D4 Work 168.77500 136.5 PL
Ch 3 D4 TAC 1 171.47500 136.5 PL
Ch 4 D4 TAC 2 167.11250 136.5 PL
Ch 5 Baldy 171.38750 CSQ
Ch 6 Henry 171.38750 CSQ
Ch 7 Berray 171.38750 CSQ
Ch 8 BluLibby 172.25000 CSQ
Ch 9 Webb 171.26250 CSQ
Ch 10 Government Mountain 171.38750 CSQ
Ch 11 A/G 29 W 166.90000 CSQ
Ch 12 King 171.38750 CSQ
Ch 13 Loc Gov 154.04000 156.7 PL
Ch 14 RED 154.07000 CSQ
Ch 15 Logger 151.92500 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 5 - Libby RD/D5
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Libby 172.25000 CSQ
Ch 2 D5 Work 168.77500 146.2 PL
Ch 3 D5 TAC 1 171.47500 146.2 PL
Ch 4 D5 TAC 2 167.11250 146.2 PL
Ch 5 BluLibby 172.25000 CSQ
Ch 6 MLA 151.50500 CSQ
Ch 7 Tony 172.25000 CSQ
Ch 8 Calx 172.25000 CSQ
Ch 9 Allen W 171.38750 CSQ
Ch 10 Pinkham 172.26250 CSQ
Ch 11 A/G 52 E 168.38750 CSQ
Ch 12 Co Fire 154.20500 CSQ
Ch 13 RED 154.07000 CSQ
Ch 13 Allen Libby 172.25000 CSQ
Ch 15 Logger 151.92500 CSQ
Ch 16 Tan 155.34000 CSQ
Group 6 - Air Ops West Zone
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 West 171.38750 CSQ
Ch 2 Baldy 171.38750 CSQ
Ch 3 Deck 163.71250 CSQ
Ch 4 King 171.38750 CSQ
Ch 5 Henry 171.38750 CSQ
Ch 6 Government Mountain 171.38750 CSQ
Ch 7 80 Peak 171.38750 CSQ
Ch 8 Allen W 171.38750 CSQ
Ch 9 Cougar 171.38750 CSQ
Ch 10 Minton 171.38750 CSQ
Ch 11 Berray 171.38750 CSQ
Ch 12 A/G 29 W 166.90000 CSQ
Ch 13 A/G 52 E 168.38750 CSQ
Ch 14 DNRC Calx 151.26500 CSQ
Ch 15 YELLOW 151.22000 CSQ
Ch 16 Air Guard 168.62500 CSQ
Group 7 - Cabinet RD/D7
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 West 171.38750 CSQ
Ch 2 D7 Work 168.77500 131.8 PL
Ch 3 D7 TAC 1 167.11250 131.8 PL
Ch 4 D7 TAC 2 170.50000 131.8 PL
Ch 5 Government Mountain 171.38750 CSQ
Ch 6 Minton 171.38750 CSQ
Ch 7 80 Peak 171.38750 CSQ
Ch 8 Allen W 171.38750 CSQ
Ch 9 Allen Libby 172.25000 CSQ
Ch 10 Berray 171.38750 CSQ
Ch 11 A/G 29 W 166.90000 CSQ
Ch 12 Cougar 171.38750 CSQ
Ch 13 RED 154.07000 CSQ
Ch 14 MLA 151.50500 CSQ
Ch 15 Logger 151.92500 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 8 - Idaho Panhandle
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Black Mountain 172.40000 107.2 PL
Ch 2 Hall Mountain 172.40000 107.2 PL
Ch 3 Saddle Mountain 172.40000 107.2 PL
Ch 4 Horton 172.40000 107.2 PL
Ch 5 Sandpoint 172.40000 107.2 PL
Ch 6 Lunch Peak 172.40000 107.2 PL
Ch 7 Little Black 172.40000 107.2 PL
Ch 8 Lightning 172.40000 107.2 PL
Ch 9 W Direct 171.38750 CSQ
Ch 10 Baldy 171.38750 CSQ
Ch 11 A/G Primary 151.14500 CSQ
Ch 12 A/G Secondary 168.53750 CSQ
Ch 13 Lakeview 159.46500 100.0 PL
Ch 14 Black 159.30000 114.8 PL
Ch 15 Schweitz 159.33750 100.0 PL
Ch 16 Mica Id 159.30000 127.3 PL
Group 9 - Lolo NF
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 E Direct 172.37500 CSQ
Ch 2 Miller 172.37500 CSQ
Ch 3 Uneversi 172.37500 CSQ
Ch 4 Stark 172.37500 CSQ
Ch 5 White Mountain 172.37500 CSQ
Ch 6 Quigg Peak 172.37500 CSQ
Ch 7 Mineral 172.37500 CSQ
Ch 8 Morell 172.37500 CSQ
Ch 9 Richmond 172.37500 CSQ
Ch 10 Lake Mountain 172.37500 CSQ
Ch 11 Portable 172.37500 CSQ
Ch 12 East A/G 167.88750 CSQ
Ch 13 TAC 1 167.11250 CSQ
Ch 14 Common 1 163.71250 CSQ
Ch 15 TAN 155.34000 CSQ
Ch 16 Air Guard 168.62500 CSQ
Group 10 - Flathead
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Direct 173.11250 CSQ
Ch 2 Elbow 173.11250 CSQ
Ch 3 Kerr 173.11250 CSQ
Ch 4 Ashley 173.11250 CSQ
Ch 5 Werner 173.11250 CSQ
Ch 6 Jumbo 173.11250 CSQ
Ch 7 NAPA 173.11250 CSQ
Ch 8 NUMA 173.11250 CSQ
Ch 9 Scalploc 173.11250 CSQ
Ch 10 Patrol 173.11250 CSQ
Ch 11 Desert 173.11250 CSQ
Ch 12 Lookout 173.11250 CSQ
Ch 13 Baptiste 173.11250 CSQ
Ch 14 A/G 169.12500 CSQ
Ch 15 Work 1 168.16250 CSQ
Ch 16 Work 2 163.71250 CSQ
Group 11 - North End Emergency
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 SR 1 155.29500 CSQ
Ch 2 SR 2 159.31500 CSQ
Ch 3 Sheriff 155.59500 151.4 PL
Ch 4 Pinksher 155.59500 151.4 PL
Ch 5 Marston 171.26250 CSQ
Ch 6 Webb 171.26250 CSQ
Ch 7 GREY 155.32500 CSQ
Ch 8 SILVER 163.89000 CSQ
Ch 9 NE Work 168.77500 103.5 PL
Ch 10 NE TAC 1 171.47500 103.5 PL
Ch 11 EVFD 154.20500 CSQ
Ch 12 RED 154.07000 CSQ
Ch 13 A/G 52 E 168.38750 CSQ
Ch 14 N Law 155.33250 CSQ
Ch 15 N Law Rptr 155.33250 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 12 - D4 Emergency
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 West 171.38750 CSQ
Ch 2 D4 TAC 1 171.47500 136.5 PL
Ch 3 D$ Work 163.12500 136.5 PL
Ch 4 Berray 171.38750 CSQ
Ch 5 Baldy 171.38750 CSQ
Ch 6 Henry 171.38750 CSQ
Ch 7 King 171.38750 CSQ
Ch 8 Co Fire 154.20500 CSQ
Ch 9 EMS PINK 155.38500 CSQ
Ch 10 EMS WHITE 155.28000 CSQ
Ch 11 Loc Gov 154.04000 156.7 PL
Ch 12 A/G 28 W 166.90000 CSQ
Ch 13 RED 154.07000 CSQ
Ch 14 CanadaSL 163.89000 CSQ
Ch 15 Logger 151.92500 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 13 - D5 Emergency
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 Libby 172.25000 CSQ
Ch 2 Blu Libby 172.25000 CSQ
Ch 3 Calx 172.25000 CSQ
Ch 4 Tony 172.25000 CSQ
Ch 5 D5 TAC 2 167.11250 146.2 PL
Ch 6 RED 154.07000 CSQ
Ch 7 Co Fire 154.20500 CSQ
Ch 8 EMS WHITE 155.25000 CSQ
Ch 9 EMS PINK 155.38500 CSQ
Ch 10 DSTAR 1 155.26500 CSQ
Ch 11 Loc Gov 154.04000 156.7 PL
Ch 12 A/G 52 E 168.38750 CSQ
Ch 13 Logger 151.92500 CSQ
Ch 14 MLA 151.50500 CSQ
Ch 15 Loc Gov Ca 154.04000 156.7 PL
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 14 - D7 Emergency
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 West 171.38750 CSQ
Ch 2 D7 TAC1 167.11250 131.8 PL
Ch 3 TF RFD 154.13000 CSQ
Ch 4 TC RFD  154.14500 CSQ
Ch 5 Cougar 171.38750 CSQ
Ch 6 Government Mountain 171.38750 CSQ
Ch 7 NOXON RF 154.17500 CSQ
Ch 8 Heron R 154.25000 CSQ
Ch 9 Lolo W 172.38750 CSQ
Ch 10 A/G 29 W 166.90000 CSQ
Ch 11 RED 154.07000 CSQ
Ch 12 80 Peak 171.38750 CSQ
Ch 13 SC Sheri 155.73000 CSQ
Ch 14 NOXON E 155.28000 CSQ
Ch 15 D7 TAC 2 170.50000 210.7 PL
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Group 15 - Three Rivers RD/D4 Copy
Ch/Description Frequency Rx Tone
Ch 1 West 171.38750 CSQ
Ch 2 D4 Work 168.77500 136.5 PL
Ch 3 D4 TAC 1 171.47500 136.5 PL
Ch 4 D4 TAC 2 167.11250 136.5 PL
Ch 5 Baldy 171.38750 CSQ
Ch 6 Henry 171.38750 CSQ
Ch 7 Berray 171.38750 CSQ
Ch 8 BluLibby 172.25000 CSQ
Ch 9 Webb 171.26250 CSQ
Ch 10 Government Mountain 171.38750 CSQ
Ch 11 A/G 29 W 166.90000 CSQ
Ch 12 King 171.38750 CSQ
Ch 13 Loc Gov 154.04000 156.7 PL
Ch 14 RED 154.07000 CSQ
Ch 15 Logger 151.92500 CSQ
Ch 16 TAN 155.34000 CSQ
Copyright ScanMontana
12/26/2019